ENGES je základem pro návrh zdravého domu. Správný tvar domu je nezbytným výchozím podkladem pro další metody harmonizace jako jsou Feng Shui apod. Každá stavba je rezonátorem, který přenáší své vibrace na člověka a vše živé uvnitř i v okolí. Naším cílem je dům optimálně vyladit, aby plně a harmonicky podporoval člověka a ten se nemusel energeticky přizpůsobovat.

Zákony ENGES vychází z rotačně gravitačního pole naší Země, z matematických a astrofyzikálních principů. Například každý dům má, stejně jako každý člověk, svoji páteř – tzv. energetickou dominantní osu. Je potřebné, aby tato osa směřovala správným směrem. Toho docílíme buď otočením domu nebo lépe změnou tvaru domu (například vhodnou přístavbou). Dochází pak k harmonii jinové (magnetické) a jangové (elektrické) čchi uvnitř domu. To má úzkou vazbu na správné proudění čchi v domě a v meridiánech jeho obyvatel.

Zásadní je i energetická uzavřenost tvaru domu. Neuzavřeným tvarem totiž zásadně uniká čchi mimo vnitřní prostor.

Při návrzích domů využíváme přírodní geometrii zlatého řezu a hudebních intervalů a hlavně místního unikátního výzkumu vlivu tvarů na člověka pod vedením pana Radomíra Nováka. Tento výzkum je aplikován do grafického programu Feng Shui na platformě SketchUp.

Znovu objevujeme a navazujeme na dávné vědomosti předků, posvátnou geometrii. Tyto poznatky jsme schopni je uplatnit v dnešních stavbách rodinných domů, firemních a obchodních budov nebo územních celků.

Harmonický dům podporuje tělo i ducha