stavebni-medicina-obory-tabulka

Název Stavební medicína jsme zvolili po mnoha letech práce v oblasti zdravého bydlení. Stavební medicína zahrnuje všechny nejdůležitější vlivy domu, bytu nebo kanceláře a jejich okolí na naše zdraví.

Stavební medicína má tři pilíře

STAVEBNÍ BIOLOGIE a GEOMANTIE

Stavební biologie řeší vliv materiálů, technologií, Elektrosmogu, vzduchu, zvuku, vody, a také vliv podloží (tzv. geopatogenní zóny) a blízkého okolí. Výhodou pro mé klienty je ucelený pohled na všechny vlivy okolí pro dosažení zdravého bydlení a prosperující kanceláře.

ENGES (Energetická Geometrie Staveb)

Popisuje vliv tvarů budov a vnitřního členění místností na život uvnitř. Využívá také přírodní posvátné geometrie. Naším přínosem jsou výsledky speciálního výzkumu vlivu tvarů budov na člověka. K tomu pomáhá unikátní program na platformě SketchUp.

FENG SHUI

Feng Shui harmonizuje vliv barev, materiálů, tvarů a motivů v návaznosti na osobní energie člověka, energie času a prostoru. Hlavním přínosem je využívání propojení Feng Shui prostoru s Čínskou medicínou, využívání unikátního kompasu LoPan a správné použití jednotlivých metod Feng Shui.

Komplexní řešení pro zdravé bydlení