Muzikoterapie a semináře
28 října, 2019
Zdravé bydlení
28 října, 2019

Zdravý firemní prostor

Zdravý prostor firmy a kanceláře má pozitivní dopady a výhody pro klienty, zaměstnance i majitele. Harmonické prostředí podporuje zdraví a psychickou pohodu zaměstnanců, jejich spokojenost i pracovní výkonnost. Pro zaměstnavatele je pak přínosem zdravý, spokojený, loajální a výkonný zaměstnanec v prosperujícím prostoru. Navíc jsou klienti při návštěvě firmy více spokojeni, příjemně naladěni a rádi se sem vrací.

Pro zdravý a prosperující prostor firem mohu pomoci s následujícím

  • úprava vstupu a jeho energie tak, aby firma dosáhla optimální hojnosti
  • uspořádání interiéru, pracovních míst, tak aby se zaměstnanci cítili dobře, nebyli zdravotně omezováni a mohli kvalitně pracovat
  • vyladění pracovního a obchodního prostoru (kanceláře, prodejny, restaurace, hotely) dle toků energie podle Feng Shui tak, aby se v nich lidé cítili dobře – vhodné barvy, tvary a materiály v interiéru
  • jedinečné pracovní stoly se speciálním tvarem pro podporu pracovní pohody a výkonnosti
  • omezení vlivu elektrosmogu k podpoře zdraví a soustředěnosti
  • řešení vlivu podloží na nemocnost zaměstnanců
  • správné technologie a stavební materiály
  • řešení pro plnohodnotné osvětlení 
  • energetické čištění a harmonizace prostoru firem a blízkého okolí od minulých i současných zátěží
  • … a další doporučení