Muzikoterapie a semináře
28 října, 2019
Harmonie domova
28 října, 2019

Harmonie firemního prostoru

Harmonický firemní prostor má pozitivní dopady a výhody pro klienty, zaměstnance i majitele. Zdravé a vyladěné prostředí podporuje zdraví a psychickou pohodu zaměstnanců, jejich spokojenost i pracovní výkonnost. Pro zaměstnavatele je pak přínosem zdravý, spokojený, loajální a výkonný zaměstnanec v prosperujícím prostoru. Navíc jsou klienti při návštěvě firmy více spokojeni, příjemně naladěni a rádi se sem vrací.

Pro zdravý a prosperující prostor firem mohu pomoci s následujícím

  • úprava vstupu a jeho energie tak, aby firma dosáhla optimální hojnosti
  • uspořádání pracovních míst tak, aby se zaměstnanci cítili dobře, nebyli zdravotně omezováni a mohli kvalitně pracovat
  • vyladění pracovního a obchodního prostoru (kanceláře, prodejny, restaurace, hotely) dle toků energie podle Feng Shui tak, aby se v nich lidé cítili dobře – vhodné barvy, tvary a materiály v interiéru
  • návrh a dodávka jedinečných pracovních stolů Harmony se speciálním tvarem pro podporu pracovní tvořivosti a výkonnosti
  • omezení technických vlivů elektrosmogu k podpoře vitality a soustředěnosti
  • řešení vlivu podloží na nemocnost zaměstnanců
  • řešení pro plnohodnotné zdravé osvětlení 
  • důležité je energetické čištění prostoru firem a blízkého okolí Solfeggio frekvencemi od minulých i současných zátěží 
  • … a další doporučení

Cena konzultací je vždy individuální dle dohody a potřeb klienta.