Přednášky a semináře
28 října, 2019
Návrhy zdravého bydlení
28 října, 2019

Návrhy zdravého prostoru firem

Zdravý prostor firmy a kanceláře má pozitivní dopady a výhody pro klienty, zaměstnance i majitele. Harmonické prostředí podporuje zdraví a psychickou pohodu zaměstnanců, jejich spokojenost i pracovní výkonnost. Pro zaměstnavatele je pak přínosem zdravý, spokojený, loajální a výkonný zaměstnanec a tím i zisk. A navíc jsou klienti při návštěvě firmy více spokojeni, příjemně naladěni a rádi se sem vrací.

Pro zdravý prostor firem navrhuji

 • úpravu vstupu a jeho energie tak, aby firma dosáhla optimální hojnosti
 • uspořádání interiéru, pracovních míst, tak aby se zaměstnanci cítili dobře, nebyli zdravotně omezováni a mohli kvalitně pracovat
 • vyladění pracovního a obchodního prostoru (kanceláře, prodejny, restaurace, hotely) dle toků energie podle Feng Shui tak, aby se v nich lidé cítili dobře – vhodné barvy, tvary a materiály v interiéru
 • jedinečné pracovní stoly se speciálním tvarem pro podporu pracovní pohody a výkonnosti
 • omezení vlivu elektrosmogu k podpoře zdraví a soustředěnosti
 • řešení vlivu podloží na nemocnost zaměstnanců
 • NOVINKA - řešení energetických úspor a energetické samostatnosti 
 • správné technologie a stavební materiály
 • řešení pro plnohodnotné osvětlení 
 • NOVINKA - zdravá a harmonická voda - proč a jak ji získat
 • energetické čištění a harmonizaci prostoru firem a blízkého okolí od minulých i současných zátěží
 • … a další doporučení