Článek o Feng Shui v časopise BioRevue
1 července, 2015
Ponořeni do vln, které nevidíme
21 listopadu, 2015
Zobrazit vše

Účinky elektromagnetického pole na lidský organizmus

Článek si klade za cíl seznámit čtenáře se základními otázkami účinků elektromagnetického pole (EMP) na člověka, s rozdílným hodnocením zdravotních rizik legislativou a různými skupinami odborníků a s neřešenými problémy nesouladu mezi EMC a zdravotními limity. V úvodu do této složité problematiky uvedu používané fyzikální jednotky, základní pojmy související s neionizujícím zářením a platnou legislativu.