Restaurace s výbornou kuchyní
6 ledna, 2021
Stavební medicína – kdy a proč vznikla?
11 ledna, 2021
Zobrazit vše

Co je to vlastně ENGES?

Před lety jsme začali objevovat, především zásluhou kolegy Radomíra Nováka, fyzikální zákonitosti vlivu energetiky tvarů budov na život uvnitř i venku. Budovy se chovají jak dutinový rezonátor, který je buď rozladěn nebo naladěn. Pustili jsme se více do bádání a pro tyto zákonitosti jsme zvolili název ENGES, tedy ENergetická GEometrie Staveb.

Zjistili jsme, že zákony ENGES vychází z rotačně gravitačního pole naší Země, z matematických a astrofyzikálních principů. Výsledkem našeho světově unikátního mnohaletého výzkumu bylo mimo jiné zjištění, že každý dům má, stejně jako každý člověk, svoji páteř – tzv. energetickou dominantní osu. Ukázalo se, že je potřebné, aby tato osa směřovala správným směrem. Toho docílíme buď otočením domu nebo lépe vhodným tvarem domu. A co to přináší? Dochází totiž k harmonii jinové (magnetické) a jangové (elektrické) čchi uvnitř domu. To má úzkou vazbu na správné proudění čchi v domě a v meridiánech jeho obyvatel, na jejich psychickou i fyzickou pohodu.

A který směr je ten správný? Na severní polokouli je to severovýchod. Planeta Země odsud při své rotaci „nasává“ životodárnou energii čchi z kosmu. Je velmi zajímavé, že od jihozápadu na severovýchod směřovaly staré náboženské poutní stezky, že tímto směrem směřuje osa Cheopsovy pyramidy nebo osy velkých gotických katedrál. jako perlička pak zní poznatek ze staroindických véd, že Bůh sídlí na severovýchodě. Znovu tak objevujeme a navazujeme na dávné vědomosti předků.

Správný tvar domu dle ENGES je tedy nezbytným výchozím podkladem pro další metody harmonizace jako jsou Feng Shui apod. Každá stavba je rezonátorem, který přenáší své vibrace na člověka a vše živé uvnitř i v okolí. Naším cílem je dům optimálně vyladit, aby plně a harmonicky podporoval člověka a ten se nemusel energeticky přizpůsobovat.

Zásadní je také energetická uzavřenost tvaru domu. Neuzavřeným tvarem totiž zásadně uniká čchi mimo vnitřní prostor. Postavit do chybějícího rohu například kámen nebo zasadit v něm strom rozhodně nestačí. Tak bohužel radí většina knih o Feng Shui.

Máme to štěstí, že se daný výzkum podařil panu Novákovi aplikovat do grafického programu Feng Shui. Můžeme tedy již navrhnout optimální tvar nového domu a u stávajícího třeba zvolit vhodnou harmonizující přístavbu. Při návrzích domů využíváme také přírodní geometrii zlatého řezu a živé poměry hudebních intervalů.  Obrací se na nás stavaři a architekti, kterým rádi pomáháme. Jde nám o energeticky prospěšnou architekturu.